Рекламирането чрез поставене на билбордове се предпочита все повече, тъй като по този начин рекламата достига до широк кръг клиенти и потребители. Много от утвърдилите се на българския пазар фирми се ориентират към този вид рекламиране.

Светещи кутии

Мегабордове

Не се колебайте да се свържете с нас!

За контакти

Клиенти